GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN 21.FEBRUAR

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.
Søndagsskolen er for alle barn fra 3 år og oppover. Yngre barn kan ha med en voksen.

Søndag 21. februar kl. 11 inviterer vi til gudstjeneste for hele familien. Dagens taler er teologistudent Jacob Breda Antonsen, en av «våre egne» ungdommer. Det er søndagsskole for alle under ungdomsskolealder.

Gudstjenesten avsluttes med kaffe, saft og kjeks i kirkestua. Alle er hjertelig velkommen!