GUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN!

Velkommen til gudstjeneste for hele
familien søndag 6. mars kl.11.
Søndagsskolelederne tar godt i mot
Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.barn fra 3- 15 år, fordelt på to grupper.
Dagens taler for de voksne er Simon Papworth. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.