GUDSTJENESTE MED DÅP 29.MAI KL. 11.00

Søndag 29. mai er en høytidsdag i menigheten.
Vi gleder oss over å få bære et nytt barn til dåpen.
Pastor Steilbu forretter og taler, og det er
søndagsskole for barna.
Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.