GUDSTJENESTE SØNDAG 5. JUNI

Simon
Denne helgen er det barneleir på Ytterbøl.
Søndag kl.11.00
feirer vi gudstjeneste i kirken.
Simon Papworth er dagens taler.
Etter gudstjenesten er alle velkommen
til kirkekaffe.