GUDSTJENESTE SØNDAG 12. JUNI 11.00

Søndag kl.11 inviterer vi igjen til gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler.
Etter gudstjenesten er alle velkommen
til kirkekaffe.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.