gudstjeneste med misjonærinnvielse!

Søndag 15. august 11.00 blir en stor dag for vår menighet. Vi skal få innvie og være sendemenighet for et ungt par som skal ut i misjonens tjeneste!
Terje Bjørkås og Ingjerd Bandak fra Frikirkens misjonsavdeling deltar i gudstjenesten, samt daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Breivik.
Sang og musikk av Live Kristine Steilbu og Alfred Minge.

Vi lever fortsatt under visse restriksjoner når det gjelder antall som kan samles inne, og registrerer navn og telefon på alle som kommer, så langt det er plass.

VELKOMMEN!

terje-b-1x1

Terje Bjørkås taler i gudstjenesten 15. august.