gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene!

Søndag 22. august 11.00 ønsker vi velkommen til gudstjeneste. Pastor Kjersti Gulli Petersen taler, og årets konfirmantkull blir presentert. Søndagsskolen starter opp igjen etter ferien.
Alle 10-åringene som nå flytter til gruppa for de eldste søndagsskolebarna, vil få utdelt hver sin Bibel.
Frammøte registreres med navn og telefonnummer.
Kom frisk og hold fortsatt avstand!