Takkefest for tidligere pastor sigvald steilbu!

Søndag 29.august 17.00 arrangerer vi avskjeds- og takkefest for vår tidligere pastor, Sigvald Steilbu. Sigvald vil selv tale, og det blir sang av Lone Bjerke Falch. Vi avslutter med servering av kaffe og kaker.
Kom frisk, hold fortsatt avstand, og la deg registrere med navn og telefonnummer ved inngangen.
Hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.