Gudstjeneste søndag 3.10.2021

Velkommen til gudstjeneste søndag klokken 11.00.
Leif Gunnar Sandvand er tilbake som gjestetaler, og vil tale over Salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting!
Det blir nattverd, og etter gudstjenesten serveres det kaffe på normalt vis! Søndagsskolen har tatt høstferie.