gudstjeneste søndag 17.oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste og en stor dag i vår menighet. Det er endelig tid for den formelle innsettelsen av Kjersti Gulli Petersen som menighetens pastor. Innsettelsen foretas av tilsynsmann Geir Øystein Andersen, og vår nye pastor holder selv dagens tale.
Søndagskolen tar imot barna, og etter gudstjenesten samles små og store til kaker, saft og kaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Se kildebildet
Tilsynsmann Geir Øystein Andersen