gudstjeneste allehelgensdag 11.00

Velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag, dagen da vi sammen minnes de av våre som døde det siste året.
Pastor Kjersti Gulli Petersen taler, og det blir søndagsskole for barna.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en enkel kaffekopp og en hyggelig prat i kirkestua.

Pastor Kjersti taler i søndagens gudstjeneste.