gudstjeneste søndag 14.november 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Dagens taler er Simon Papworth. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.
Søndagsskolen drar på tu til Venås og har sin samling ute rundt bålet. Oppmøte på Venås 11.00.

Simon Papworth
Simon Papaworth taler i søndagens gudstjeneste.