julegudstjenester 2021

Velkommen til julens gudstjenester.
Julaften 15.00: Familiegudstjeneste.
Sang av Anniken Falch Hillestad.
Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste.
Misjonskollekt.
Pastor Kjersti Gulli Petersen taler i julens gudstjenester.
Grunnet antallsbegrensing tar vi påmelding.
e-post: halden@frikiken.no eller tlf til 97 59 58 72.
Munnbindpåbud under hele gudstjenesten.