julen synges inn!

Velkommen til å synge julen inn søndag 19.desember 17.00.
Flere sangere og musikere deltar. Andakt ved pastor Kjersti G. Petersen, som også stiller ved flygelet.
På grunn av nye smitteverntiltak som innføres 15. desember, blir det mulig å kun samle 50 personer innendørs. Derfor vil vi gjeninnføre påmelding til alle arrangement. Dette kan gjøres til e-post: halden@frikirken.no eller tlf. 97 59 58 72.