Familiegudstjeneste søndag 13.mars 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste, en samling for hele
menighetsfamilien.
Pastor Kjersti G. Petersen holder andakt, og konfirmantene deltar. Det blir nattverd, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kaffe, saft og kaker.