GUDSTJENESTE SØNDAG 27.MARS 11.00

Velkommen til gudstjeneste for hele familien.
Søndagsskolen setter sitt preg på første del av gudstjenesten, før de går til sin egen samling.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en kopp kaffe
og en hyggelig prat i kirkestua.

Søndagsskolebutikken