Gudstjeneste palmesøndag 11.00

Velkommen til gudstjeneste på palmesøndag.
Dagens taler er Simon Papworth.
Søndagsskolen har tatt påskeferie.
Etter gudstjenesten er kaffen klar i kirkestua.
Varmt velkommen!

Påskeressurser / Vi tilbyr / Hjem - Søndagsskolen