PÅSKEN 2022

Skjærtorsdag 18.00:
Nattverdsamling ved pastor Kjersti G. Petersen.
Langfredag 11.00:
Fellesgudstjeneste i Immanuelkirken.
1,påskedag 11.00: Høytidsgudstjeneste ved pastor Kjersti G. Petersen. Sang av både Inger Marie Brattberg og pastor Kjersti.
VELKOMMEN!