Storfamiliegudstjeneste på Ytterbøl søndag 12.juni 11.00

Helga 10.-12. juni arrangeres det barne- og familieleir på Ytterbøl senter i Marker. Leiren avsluttes søndag med storfamilie-
gudstjeneste med nattverd. Alle er velkommen, enten hele helga
eller til å ta turen opp til gudstjenesten på søndag.
Etter gudstjenesten tennes grillen i tunet, så ta gjerne med litt mat, og noe å sitte på!