Pinsegudstjeneste søndag 5.juni 11.00

Velkommen til å feire pinse i Frikirken.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir sang av Inger Karlsen.
Etterpå er alle velkommen til kaffe i kirkestua.