FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 23. OKTBER 11.00

Søndag formiddag inviterer vi til familiegudstjeneste.
Vi er i frivillighetens år, og vil her presentere oss litt og prøve å vise hvem vi er som kirke. I tillegg vil vi løfte blikket utover oss selv og markerer «Global uke» med menneskeverdet i fokus.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og Else Marie Breda leder
gudstjenesten.
Etterpå er alle velkommen til kaffe og kaker i kirkestua.

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.