GUDSTJENESTE SØNDAG 30.OKTOBER 11.00!

Velkommen til gudstjeneste på Bots- og bønnedag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det er søndagsskole for barna.
Vår tilsynsmann, Geir Øystein Andersen, besøker menigheten, og vil innlede til samtale under menighetsmøtet med kirkekaffe,
umiddelbart etter gudstjenesten.

Geir Øystein Andersen - magasinetveien.no
Tilsynsmann Geir Øystein Andersen