2.SØNDAG I ADVENT

Velkommen til gudstjeneste søndag 4. desember
klokken 11.00, andre søndag i advent.
Pastor Kjersti G. Petersen taler.
Etter gudstjenesten serveres det varm kaffe og te i kirkestua.
Søndagsskolen har utesamling denne søndagen.
Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.