GUDSTJENESTE SØNDAG 18.JUNI 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Denne dagen får vi besøk av Olaf Alsaker fra organisasjonen
«Misjon uten grenser». Alsaker vil tale og fortelle litt fra deres
engasjement rundt i verden. Dagens kollekt går til «Misjon uten grenser», og arbeidet de driver i Ukraina.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.

Bilderesultat for misjon uten grenser