SOMMERENS FELLESGUDSTJENESTER 2023

Også i sommer er vi flere menigheter som går sammen om
gudstjenestene, og de fordeler seg på følgende måte:

Søndag 25. juni:. Metodistkirken, Busterudgata 4
Pastor i Frikirken, Kjersti Gulli Petersen taler.

Søndag 2. juli: Betel, Olavsplass 4
Pastor i Tabernaklet, Kjell Birger Frøyland taler.

Søndag 9. juli: Tabernaklet, Ole Dahls gate 1
Gunnar Bradley fra Metodistkirken taler.

Søndag 16. juli: Tabernaklet, Ole Dahls gate 1
Simon Papworth fra Frikirken taler.

Søndag 23. juli: Frikirken, Laxegata 3
Anne Berit og Torbjørn Arnesen fra Betel synger og taler.

Søndag 30. juli: OKS Haldenkirken, Johan Stangs plass 1
Elin Kaupang fra Tabernaklet taler.

Søndag 6. august: Metodistkirken, Busterudgata 4
Pastor Malin Oseland i OKS Haldenkirken taler.

Søndag 13. august: Betel, Olavsplass 4
Pastor Øyvind Aske fra Metodistkirken taler.