MENIGHETSWEEKEND PÅ YTTERBØL 1.-3.SEPTEMBER

Velkommen til høstens menighetsweekend.
Vi samles om temaet» Jesus alene!» Det blir bibeltime, opplegg for små og store barn, gode måltider, aktiviteter og kveldssamlinger.
Helgen avsluttes med familiegudstjeneste med nattverd søndag 11.00. Velkommen hele eller deler av helgen.
Påmelding til halden@frikirken.no senest 28.august.