GUDSTJENESTE SØNDAG 27.AUGUST 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Søndagsskolen starter opp igjen etter en lang sommerferie.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe, kjeks og og saft i kirkestua.
Små og store er varmt velkommen!