GUDSTJENESTE SØNDAG 19.NOVEMBER 11.00!

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Vi skal løfte fram den forfulgte kirke – som et apropos til lørdagens julemesse med fokus på misjon.
Pastor Kjersti G. Petersen taler.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.