GUDSTJENESTE SØNDAG 21.JANUAR 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Denne dagen får vi besøk fra Stefanusalliansen.
Daniel Hop-Hansen vil tale og fortelle litt om arbeidet deres blant mennesker som forfølges for sin tro. De sier om seg selv:
Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon – med særlig vekt på kampen for trosfrihet. Vi kjemper for alle menneskers frihet til å tro eller ikke ha en tro og for alles rett til å skifte tro. Vi støtter misjon i land der trosfriheten begrenses og styrker undertrykte kristnes rett til å leve ut og dele sin tro.
Dagens kollekt går til Stefanusalliansen.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe!

Bilde av Daniel Hop-Hansen