GUDSTJENESTE SØNDAG 28.JANAUR 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Det er såmannssøndag, og Pastor Kjersti G. Petersen taler
om Guds Ord som det minste frø som kan vokse opp å gjøre
store og uventede ting. Det er søndagsskole for barna.
Vi vil også markere Bibeldagen, med en ekstra kollekt bibler til kristne innvandrearbeidere i Gulfen, som arbeider og utnyttes av rike innbyggere, nærmest som slaver.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.
Små og store er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.