Gudstjeneste OG SØNDAGSSKOLE søndag 4.feberuar 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag, der
pastor Kjersti G. Petersen taler.
Søndagsskolen står klar til å ta imot alle barna som kommer,
og lederne har en spennende bibelhistorie på programmet!
Etter gudstjenesten samles alle til kaffe, saft og kjeks i kirkestua.
Små og store er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.