GUDSTJENESTE OG SØNDAGSSKOLE SØNDAG 17.MARS 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Vi får besøk av tidligere sogneprest Jan Boye Lystad som
både taler og synger. Søndagsskolen dra på påsketur
på Venås der det blir søndagsskole rundt bålet!
Etter gudstjenesten samles vi til kaffe og en hyggelig prat
i kirkestua. Små og store er varmt velkommen!

Ytring, Jan Boye Lystad | Når bagasjen blir ballast