PÅSKEN 2024!

Velkommen til å feire påske i Halden Frikirke!
Palmesøndag 11.00: Gudstjeneste.
Skjærtorsdag 18.00: Nattverdgudstjeneste
i kirkestua rundt fellesskapsbordet.
1.påskedag 9.30: Påskefrokost.
1.påskedag 11.00: Høytidsgudstjeneste for hele familien.
Pastor Kjersti Gulli Petersen taler i påskens gudstjenester.
Langfredag deltar vi på fellesgudstjeneste i Immanuelskirken.
God påske!

Bilderesultat for påskebudskapet