FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 7.APRIL 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste og misjonsmiddag i kirken
søndag formiddag!
Vi får besøk av pastor i Tabernaklet, Kjell Birger Frøyland som
holder andakt, og vår egen pastor, Kjersti Gulli Petersen
leder gudstjenesten. Frøyland har også med seg en venn
veller to, som du ser på bildet under her!
Etter gudstjenesten går startskuddet for årets misjonsaksjon,
ved at vi selger nydelig, hjemmelaget lapskaus, så her er
muligheten stor for å gjøre søndagsmiddagen enkel.
Minstepris er kr 50, pr stk, og alt går til vårt misjonsarbeid.
Liten og stor er varmt velkommen!