formiddagstreff 3. april

Ikke alle lever mer eller mindre A4-liv. Vi får denne gangen besøk av Ellen Gulli Petersen som har vært engasjert som frivillig i fengselsarbeidet til Maritastiftelsen i mange år, både på Ila og Botsen i Oslo, Ullersmo landsfengsel, Bredtvet kvinnefengsel og de senere årene også Ravneberget og Halden fengsel. Hun vil dele fra sine erfaringer i arbeidet og historier om forandrede liv for mennesker som har fått møte Jesus i fengselet.

Haldenseren Ketil M Isaksen som også er med i dette arbeidet, kommer sammen med henne. De skal synge for oss, slik de gjør i fengslene.

Det blir andakt ved Claudine Wauthier. Vi skal også synge sammen, og det blir bevertning og åresalg. Trenger du skyss onsdag 3. april, ring 975 86 562. Alle hjertelig velkommen!