avlsysning!

På grunn av sykdom må vi dessverre avlyse den planlagte
familiegudstjenesten søndag 28. november.
Vi oppfordrer til i stedet å besøke en nabomenighet,
se en gudstjeneste på nett, eller f. eks. invitere hverandre
med ut på tur!
Neste gudstjeneste blir søndag 5. desember.
God adventstid!