gudstjeneste søndag 5.desember 11.00

Velkommen til gudstjeneste 2.søndag i advent.
Dagens taler er Leif Gunnar Sandvand, og pastor Kjersti G. Petersen leder og fyller plassen ved flygelet. På søndagsskolen skal det øves til årets julespill som fremføres søndag 12. desember.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en kaffekopp
og en hyggelig prat i kirkestua.

Leif Gunnar Sandvand taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Kjersti G. Petersen leder og trakterer flygelet.