Gudstjeneste søndag 12.desember 11.00

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste 3. søndag i advent.
Else Marie Breda er dagens taler, og søndagsskolen stiller med
framvisning av sitt julespill.
Vi er nå tilbake til å registrere navn og telefonnummer til alle som kommer, og av smittevernhensyn velger vi å avlyse kirkekaffen.
Utover det er alle varmt velkommen!