SAMLINGSFEST SØNDAG 20.AUGUST 17.00!

Sommerens fellesgudstjenester ligger bak oss, og nå ønsker
vi velkommen til høstens samlingsfest for hele familien!
Pastor Kjersti G. Petersen holder andakt, og årets konfirmanter
vil bli presentert.
Til slutt venter kakebordet, med saft og kaffeservering.
Små og store er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.