Alle innlegg av haldenfrikirke

JULEGUDSTJENESTER 2020

Julaften 15.00: Familiegudstjeneste. Andakt ved Bjørn Olsen og sang av Inger Marie Brattberg akkompagnert av Henrik Falch. Kollekt til Kirkens Nødhjelp. Gudstjenesten kan også sees via vår facebook-side.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste. Dagfinn Stærk taler. Misjonskollekt.
Max 50 deltakere. Påmelding begge dager SMS til 97595872.
Alle må anvises plasser, så vær tidlig ute for å unngå kødannelse. ⭐️

VI SØKER NY PASTOR!

Pastor i inntil 100% stilling!
Halden Frikirke søker etter pastor i inntil 100 % stilling. Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale.
Pastoren utfører sin tjeneste i nært samarbeid med eldsterådet og i kontakt med de mange frivillige ledere i de ulike virkegrenene i menigheten.
Ansvarsområdene er å forkynne Guds Ord, forvalte sakramentene, øve sjelesorg, konfirmantarbeid og den daglige ledelsen av menigheten.

Ønskede egenskaper:
– styrke i forkynnelse, formidling og sjelesorg
– evne til å inspirere og delegere
– evne til å se den enkelte
– relasjonsbyggende evner innad og utad
– liker å jobbe med familier, barn og ungdom

Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds Ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirken. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
For mer informasjon, kontakt leder i eldsterådet, Kjell Arne Iversen, tlf. 908 43 614
Søknadsfrist: 20.1.2021
Søknad sendes snarest til Halden Frikirke v/eldsterådet, Laxegata 3, 1772 Halden, eller på e-post til kjell@halden.net.

gudstjeneste søndag 8. november 11.00

I denne gudstjenesten markerer vi «Søndag for forfulgte kristne».
Flere steder i verden blir mennesker fortsatt forfulgt for sin kristne tro, og Bjørn Olsen taler over tema: Etterfølger og forfulgt.
Søndagsskolen er som alltid klar til å ta imot barna.
Gammel og ung er hjertelig velkommen!

Vil ha hjelp til å finne gammel piggtråd - Hitra Frøya

Gudstjeneste søndag 25. oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag 25. oktober. Bjørn Olsen er tilbake og taler over tema «Tro og Tvil: Der så vi kjemper også – I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»
4.Mosebok 13, 33.
Det blir nattverd, og søndagsskolen tar godt imot alle barna. Gudstjenesten avsluttes med kaffeservering.
Små og store er hjertelig velkommen!

Familiegudstjeneste med tv-tro søndag 18.oktober 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste! Søndagsskolens TV-TRO-team, under ledelse av Else Marie Breda, står for innholdet denne dagen. Fokuset er på årets TV-aksjon der hovedoppgaven er å redusere mengden plast i verdens hav.
TV-TRO-teamet har «Peters fiskefangst» som tema, og kanskje får de også plast i garnet? Det blir mulig å Vippse et bidrag til TV-aksjonen.
Samlingen avsluttes med saft- og kaffeservering.
Alle er hjertelig velkommen!

Dette går pengene til


Gudstjeneste søndag 11.oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Dagens taler er Leif Gunnar Sandvand, tidligere pastor i Moss og Sarpsborg frikirke. Han har valgt som tema: «Tuntreet i Laxegata 3!» Jenny Norheim deltar med sang, og søndagsskolen er klar til å ta imot barna. Etter gudstjenesten serverer vi en enkel kirkekaffe, alt innenfor trygge rammer av smittevernreglene.

Leif Gunnar Sandvand taler i søndagens gudstjeneste.

Gudstjeneste søndag 4. oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste på søndag!
Dagens taler er Simon Papworth, og det blir nattverd.
Søndagsskolen har høstferie, men Else Marie Breda gir tilbud til barna under prekenen.
Vi følger smittevernreglene, og alle registreres med navn og telefonnummer ved ankomst.
Velkommen!

Høstløv, 8 stk | Festmagasinet Standard