Alle innlegg av haldenfrikirke

Sprell levende gudstjeneste 15. desember 11.00

Vi skriver 3.søndag i advent og vi ønsker velkommen til en sprell levende gudstjeneste for hele familien.
Søndagsskolen deltar med sang og Julespill. Det blir bønnevandring der alle kan delta, og mulighet til å gi en kollekt til søndagsskolens arbeid.
Etterpå samles alle til en hyggelig kirkekaffe. Her vil våre konfirmanter selge vafler til inntekt for Teen challenge i London, dit de skal på tur i mars.

2. søndag i advent 11.00: Gudstjeneste med dåp

Velkommen til gudstjeneste 2. søndag i advent.
Sverre Nilsen er dagens taler, og  vi skal få bære et nytt barn til dåpen. Bønnesamling fra kl. 10.15.
Under talen blir det søndagsskole for barna, der de skal forberede neste ukes julespill.
Etter gudstjenesten inviterer dåpsfamilien hele menigheten på kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Julemesse og familiegudstjeneste 23. og 24. november!

Velkommen til årets julemesse lørdag fra kl. 10! Her blir det utlodninger, lykkehjul, salg av julebakst og andre kortreiste matvarer. Muligheten til å handle julegaver er så absolutt til stede! Kafèen kan friste med nystekte vafler, kaker, kaffe og varme pølser. Kl. 12 får vi sang av Halden Soul Kids, og kl 14 blir det andakt ved pastor Sigvald Steilbu. Deretter avsluttes dagen med trekninger.

Søndag kl. 11 samles vi til familiegudstjeneste. Søndagsskolens TV-TRO-TEAM, under ledelse av Else Marie Breda, står for  dagens forkynnelse, og Møtepunktteamet leder i sang. Kaffeservering. Små, store og midtimellom er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 17.november 11.00

I søndagens gudstjeneste markerer vi «søndag for forfulgte kristne».
Vi får besøk fra organisasjonen Stefanusalliansen. De arbeider for å fremme menneskerettigheter, og da særlig trosfrihet. Ingar Isene er dagens taler, og kollekten denne dagen går også til Stefanusalliansen. Bønnesamling fra kl. 10.15. Søndagsskolen står som vanlig klar til å ta imot alle barna som kommer. Etter gudstjenesten er alle velkommen til en varmende kaffekopp og en hyggelig prat.

Søndag ettermiddag går vi sammen med flere av byens menigheter om å arrangere seminar kl. 15.00  og inspirasjonsmøte kl. 18.00 med Egil Svartdahl, i pinsekirkens Salen. Tema for dagen er «Hvordan nå mennesker i dag med evangeliet?»

Gudstjeneste søndag 10. november 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn fra 3 år og oppover. Yngre barn er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten samles små og store til saft og kjeks, kaffe og en hyggelig prat i kirkestua. Velkommen i Frikirken!

Gudstjeneste Allehelgensdag 11.00

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste på Allehelgensdag.
Pastor Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn og unge fra 3 år. Etter gudstjenesten er alle velkommen til en kaffekopp og hyggelig prat i kirkestua.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Gudstjeneste søndag 27. oktober 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn fra 3 år og oppover. Yngre barn er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten inviterer vi til Middag For Misjon. Hjemmelaget lapskaus selges for kr. 50 for barn og 100 for voksne. Dette er en minimumspris, men siden overskuddet inngår i menighetens bidrag til Frikirkens misjonsarbeid, er det veldig velkomment dersom du ønsker å betale mer. Vi har minstepris, men ikke maxpris!
Hjertelig velkommen!

Sosial søndag 20. oktober 11.00

Velkommen til Sosial Søndag! En søndag med fellesskap og glede, der vi håper å bli bedre kjent  ved å gjøre ting sammen.
Vi har fokus på TV-aksjonen denne søndagen, og vil fylle kirken med aktivitet og konkurranser, loddsalg og salg av lunsj, alt til inntekt for TV-aksjonen.
Vi starter med kaffeservering og en samling under tema: «Det dere gjorde mot en av mine minste..» Pastor Steilbu holder en kort andakt, og Møtepunktteamet leder i sang.
Mot normalt så koster alt som skjer penger, så husk lommebok og telefon! Vi har Vipps! Alle inntekter  går til TV-aksjonen!
Små og store er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 13. oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste med misjonærbesøk. Rahael og Timur Akhadov Thorsen skal ut som misjonærer for Wycliffe Norge. De skal jobbe med språk og bibeloversettelse i Thailand og Myanmar. Timur holder dagens preken, og det blir nattverd.
Søndagsskolen tar imot barn og unge fra 3 år og oppover.
Åpen bønnesamling fra 10.15.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en varmende kopp kaffe og en prat i kirkestua.
Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Sammen om oppdraget