Alle innlegg av haldenfrikirke

Halden frikirke leter etter ungdomsarbeider i 20 % stilling

Vi drømmer om å kunne tilby et rikere og bredere tilbud til barn og unge, og se stadig nye familier komme til tro og finne sin plass i menigheten.
Vi søker derfor etter en ungdomsarbeider til å re-starte og fornye vårt ungdomsarbeid.

Du er
– Jesus-fokusert
– Glad i ungdom og miljøskapende, kreativ og ansvarsbevisst

Oppgaver
– Lede ungdomsarbeidet
– Noe administrasjon
– Delta noe i konfirmantarbeid

Praktiske rammer, støtte og fellesskap
– Ungdomssamling annenhver uke
– Målgruppa er fra 8. klasse og oppover
– Du blir del av barne- og ungdomsarbeidernettverk med de andre frikirkemenighetene i Østfold
– Haldens frimenigheter har et tverrkirkelig fellestilbud til ungdom en gang i måneden

Ansatte er forpliktet til å lære og leve etter Guds ord og Frikirkens bekjennelse. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Stillingen lønnes etter Frikirkens lønnsregulativ. Søknad sendes pastorhalden@frikirken.no snarest. Tiltredelse etter avtale.
Spørsmål rettes til pastor Kjersti Gulli Petersen, 932 81 190.

GUDSTJENESTE 7.MAI 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og søndagsskolen er åpen og
lederne klare til å ta i mot barna som kommer.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til å stanse igjen for en kopp kaffe og en prat i kirkestua.

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.

SANGGUDSTJENESTE SØNDAG 30. APRIL 11.00!

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Vi får besøk av country-sanggruppen NOEN som tar oss med inn i sitt musikalske univers. Gruppa består av Jan Boye Lystad, Atle Holt, Torbjørn Wegne, Carl Fredrik Jansen og Bjørn Johansen.
Jan Boye Lystad vil også tale.
Søndagsskolen har utesmaling i en privat hage i Grønliveien 10 denne dagen.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.

FOrmiddagstreff 12. april

Trond Henriksen kommer til formiddagstreffet førstkommende onsdag. Han skal dele fra arbeidet til Kirkens bymisjon i Halden og særlig om arbeidet for ungdom gjennom Byparken-prosjektet. Trond ble nylig kåret til Årets haldenser. Overskriften hans denne formiddagen er «Ingen er bare det du ser».

I tillegg blir det andakt og sang ved pastor Kjersti. Vi skal synge sammen og det blir god tid til fellesskap. Det blir servering av smørbrød og åresalg som vanlig. Alle hjertelig velkommen.

Trenger du hjelp til å komme deg til Frikirken 12. april ring 975 86 562, så ordner vi med skyss.

GUDSTJENESTER I PÅSKEN

Skjærtorsdag ønsker vi velkommen til nattverdsamling klokken 18. Rammen er et enkelt måltid, og pastor Kjersti G. Petersen forretter nattverd.
Langfredag deltar vi på felles pasjonsgudstjeneste i Immanuelkirken.
1.påskedag starter med påskefrokost 9.30, og fortsetter med høytidsgudstjeneste for hele familien klokken 11.00. Pastor Kjesrti G. Petersen taler.
Varmt velkommen og god påske!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.

gUDSTJENESTE PALMESØNDAG 2023

Velkommen til gudstjeneste på palmesøndag klokken 11.00.
Vi får besøk av tidligere tilsynsmann og pastor i Stavern frikirke, Alf Petter Hammersmark. Han vil både tale og synge i gudstjenesten.
Ellers blir det innsamling av fastebøsser, og getter gudstjenesten er alle velkommen til en kopp kaffe og en hyggelig prat i kirkestua.

Bilderesultat for alf petter hammersmark
Alf Petter Hammersmark